تعمیر موتورسیکلت درجه ۲

فهرست توانایی‌های دوره

 1. توانایی پذیرش موتورسیکلت
 2. پیاده و سوار کردن عیب یابی و رفع عیب موتورسیکلت
 3. گیربکس موتورسیکلت
 4. سیستم سوخت رسانی و جرقه در موتورسیکلت
 5. انتقال قدرت موتورسیکلت
 6. روغن کاری موتورسیکلت
 7. سیستم ترمز در موتورسیکلت
 8. تعلیق چرخ عقب و جلو
 9. توانایی پذیرش موتورسیکلت
 10. پیاده و سوار کردن عیب یابی و رفع عیب موتورسیکلت
 11. گیربکس موتورسیکلت
 12. سیستم سوخت رسانی و جرقه در موتورسیکلت
 13. انتقال قدرت موتورسیکلت
 14. روغن کاری موتورسیکلت
 15. سیستم ترمز در موتورسیکلت
 16. تعلیق چرخ عقب و جلو
 17. پیاده کردن نظام آراستگی تعیین مراحل کار
 18. انتخاب ابزار
 19. بازرسی و کنترل درستی انجام کار
 20. بکارگیری رفتار حرفه ای را داشته و با رعایت اصول
 21. پیاده کردن نظام آراستگی تعیین مراحل کار
 22. انتخاب ابزار
 23. بازرسی و کنترل درستی انجام کار
 24. بکارگیری رفتار حرفه ای را داشته و با رعایت اصول
 25. توانایی پیاده کردن، نظارت و مدیریت اجرای نظام آراستگی محیط کارS 5
 26. توانایی استفاده از ابزارهای اندازه گیری دقیق
 27. توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم روغنکاری
 28. توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم انتقال قدرت
 29. توانایی عیب یابی و رفع عیب ترمز های هیدرولیکی در موتور سیکلت‌ها
 30. توانایی عیب یابی و رفع عیب مدارهای الکتریکی موتورسیکلت‌ها
 31. توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم جرقه زنی موتورسیکلت‌ها
 32. توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی انژکتوری در موتورسیکلت‌ها
 33. توانایی عیب یابی و رفع عیب شاسی،سیستم تعلیق چرخ‌ها و مجموعه فرمان موتورسیکلت‌ها
 34. توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار

مباحث درسی در حرفه موتورسازی :

۱- آشنایی با ابزار مخصوص در تعمیرات موتورسیکلت ها ،واحد های اندازه گیری، ابزار اندازه گیری مانند : کولیس ، میکرومتر ، فیلر ،ساعت و …  اصول کارکرد موتورهای دو زمانه، چهار زمانه ، شناخت آشنایی با قطعات داخلی و خارجی موتورها و انجین ( تئوری و عملی)

۲- نحوه صحیح بازکردن موتورسیکلت ، نحوه بازکردن انجین موتورسیکلت از روی تنه ، باز کردن انجین و تشریح قطعات انجین ، کارکرد آنها ، عیب آن و آموزش رفع عیب قطعات کار کرده،

۳- نحوه صحیح جمع کردن انجین و اصول تایمینگ موتورها ، تشخیص و درست جا زدن  انواع رینگ ها در پیستون ها و جا زدن صحیح پیستون داخل سیلندر در موتورهای دو زمانه و چهار زمانه

۴- نحوه صحیح آموزش فیلر گیری دود و هوا و زمان فیلرگیری  سوپاپ های دودها ، هوا  کار آنها ، عیب یابی و رفع عیب و نحوه صحیح آبندی سوپاپ  روی سرسیلندر(تئوری وعملی)

۵- شناسایی و تشریح دوباره ریز قطعات انجین مانند:سرسیلندر سوپاپ ها ، مشخصات فنی آنها،عیوب آنها ،رفع عیب ،تشخیص خرابی و نشانه های خرابی آنها، سیلندر  کار آنها عیوب و رفع عیب ، شناسایی ابزار مربوطه

۶- تمرین باز و بستن صحیح موتور توسط کارآموزان ، فیلر گیری سوپاپ های دود و هوا ، نحوه صحیح تایم کردن موتور، جا زدن صحیح رینگ و پیستون ، شناسایی جهت صحیح پیستون ،شناسایی رینگ های کمپرس و روغن ، تمرین و جا زدن رینگ ها روی پیستون ، تمرین جا زدن گژنپین و خار های آن ، تمرین جا زدن شاتون روی میلنگ و نصب میلنگ روی موتور و سیلندر آن و در پایان پس از جمع شدن موتور کارآموزان همان موتورهای جمع شده را کامل کردن و با استارت همان موتور را روشن می نمایند.

۶- تشریح سیستم روغن کاری در موتورسیکلت ، مشخصات روغن های موتور ، انواع آن ، درجه های غلظت روغن ، مسیر گردش روغن در موتور، ایل پمپ کار آن محل آن ، نحوه تعویض روغن درموتورها ، تشریح سیستم خنک کننده ، انواع آن ، هوا خنک و آب خنک  کار آن ، اجزاء در هر دو سیستم ، آشنایی با سیستم خنک کننده آبی ، سیستم سوخت رسانی کاربراتی ، انواع سوخت (بنزین) باک محل آن عیوب آن ، شیر باک ، محل آن ، کار کردن آن فیلتر هوا ، محل آن ، کاربرات ، اصول کارکرد و کاربرات ها ، اجزاء آن ، تنظیم آن ، عیب یابی

۷- تشریح سیستم جرقه  اجزاء آن ، باتری ، سوئیچ ،کوئل ، دلکو ، وایر ، شمع ، آموزش تست قطعات با تست لامپ و مولتی متر، کار با مولتی متر، تست سوئیچ ، کوئل ، لامپ ها ، وایرها با مولتی متر،سیستم جرقه ترانزیستوری ، ترانزیستور کار آن محل آن عیوب آن ، نقشه سیستم جرقه ترانزیستوری ، کار شارژر، محل آن در موتور ،سیستم شارژ و باتری و مولد برق در موتور ها و اصول کارکرد سیستم شارژ یا همان بوبین، نقشه خوانی،مدارات بوق، راهنما ، چراغ ترمز، استارت

۸- تمرین کار عملی توسط کارآموزان روی قسمت های سوخت رسانی ، باز کردن و بستن کاربراتور ، عیب یابی توسط کارآموزان ، تمرین کار عملی توسط کارآموزان روی سیستم جرقه کار بر روی تابلو ، سیم کشی رنگ سیم ها ، کار عملی روی تنه موتور، بستن مدارات ،بوق ، راهنما ، چراغ جلو نور بالا و پایین، تمرین کار عملی توسط کارآموزان ، بامولتی متر و تست قطعاتی مانند : سوئیچ ، لامپ ، تشخیص ابتدا و انتهای سیم کشی

۹- تمرین چندین باره کار عملی توسط کارآموزان روی انجین ، باز کردن، بستن موتور ، تایم گیری ، کمپرس گیری، فیلر گیری، آبندی سوپاپ ها ، باز کردن کاربراتور و بستن آن ، کار روی تابلو برق سیم کشی مدارات  و سیستم جرقه ، کار عملی با مولتی متر و تست لامپ جهت تشخیص عیوب برقی ، تشخیص شارژر و دشارژ بودن باتری توسط مولتی متر

۱۰- تشریح سیستم انتقال قدرت، کلاچ کار آن ، انواع آن ، محل آن ، عیوب آن ، گیربکس  کارآن ، محل و عیوب آن ، اجزاء تشکیل دهنده گیربکس ، کلاچ ، سیستم گردشی روغن در کلاچ و گیربکس تا به زنجیر چرخ و توپی چرخ عقب ، عملکرد هندل ، عمل کرد موتورهای استارتی

۱۱- تمرین باز و بستن عملی توسط  کارآموزان روی سیستم کلاچ و گیربکس تا زنجیر چرخ و چرخ عقب ، تمرین باز و بستن دنده های گیربکس و چیدن دنده ها روی محور یا شفت های ورودی و خروجی گیربکس ، عیب یابی عملی روی چرخ دنده ها وشفت ها ، تمرین تعویض دیسک و صفحات کلاچ در سیستم کلاچ

۱۲- تشریح سیستم ترمز ، کار آن ، انواع آن ، اجزاء آن ، ترمز دیسکی و ترمز کاسه ای یا کفشکی ، تشخیص زمان تعویض لنت و تعویض لنت ترمزدیسکی و کفشکی ، تشریح ترمز مکانیکی یا سیمی و ترمز هیدرولیکی یا روغنی ، ترمز روغنی ، هواگیری ، تشریح سیستم تعلیق ، انواع فنر و کمک فنر ، کار آن و عیوب سیستم، فنرها و کمک فنرها ، هواگیری کمک ها ، تشریح فرمان ، کار آن ، اجزاء و عیوب آن، بازکردن و بستن چرخ های جلو و عقب و تنظیم آن ، جا انداختن زنجیر ، تعویض دانه های آن ، تنظیم خلاصی زنجیر ، جا انداختن قاب زنجیر ، خلاصه ای از پره بندی و قاب گیری

 

همانطور که میدانید امروزه دنیا مانن یک قطازر سریع‌السیر در مسیر ارتقای مهارت‌های فنی با شتاب فراوان در حرکت است، شما دوست عزیز دارنده سطح مهارت تعمیرکار موتور سیکلت درجه ۲ می‌توانید با شرکت در دوره درجه ۱، سطح مهارت و دانش فنی خود را بالاتر برده و به افزایش سطح درآمد و کیفیت خدمات خود در واحدهای کسب و کار کمک شایانی نمایید.

بازدید کل 211 , بازدید امروز 1 

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
سطح: متوسط

آرشیو

ساعات کاری

شنبه 8:30 الی 17:00
یکشنبه 8:30 الی 17:00
دوشنبه 8:30 الی 17:00
سه شنبه 8:30 الی 17:00
چهارشنبه 8:30 الی 17:00
پنج شنبه 8:30 الی 14:00
جمعه بسته