معماری

ویژه
01- نقشه کشی ساختمان
معماری
4,838,600 تومان
سازه های بتنی احداثی در زمان حال، به خودی خود به وجود نمی آیند، بلکه در پس آنچه اجرا می شود محاسباتی براساس آیین نامه ها و اصول سازه ای نهفته است. ...
مقدماتی
4 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
4,838,600 تومان