صنعت

صنعت
2,561,000 تومان
متوسط
افزودن به علاقه مندی ها
2,561,000 تومان
ویژه
01- نقشه کشی صنعتی
صنعت
8,327,800 تومان
نقشه کش صنعتی شغلی از حوزه مکانیک است که شامل شایستگی‌های بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کارگاه، فلزکاری،ترسیم خطوط و اشکال هندسی، ترسیم نما...
متوسط
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
8,327,800 تومان
ویژه
بازدید وسرویس اولیه خودرو
بازدید وسرویس اولیه خودرو (روغن ها،آب،تایرها) استانداردی آموزشی است در گروه شغلی صنایع خودرو شامل مهارت‌های بانداژ و پانسمان با وسایل جعبه كمک‌های ...
متوسط
6 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
118,300 تومان
ویژه
01- abs
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
3 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
418,600 تومان
جدید
01- جعبه فرمان
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
330,200 تومان
داغ
1920-1280
مکانیک خودرو
1,449,500 تومان
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
افزودن به علاقه مندی ها
1,449,500 تومان
جدید
01- انژکتور
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
1,233,700 تومان
ویژه
01-شیشه بالابر
برق خودرو
4
4
911,300 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
افزودن به علاقه مندی ها
911,300 تومان
ویژه
800-500
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
2 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
8,170,500 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
2 سخنرانی
15 ساعت
افزودن به علاقه مندی ها
322,000 تومان
داغ
05- برق خودرو
برق خودرو
4
4
1,081,600 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
3 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
1,081,600 تومان
جدید
01- گیربکس پراید
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
475,800 تومان
ویژه
02- استارت
برق خودرو
4
4
312,000 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
1 سخنرانی
2 سعات
افزودن به علاقه مندی ها
312,000 تومان