برق خودرو

ویژه
01-شیشه بالابر
برق خودرو
4
4
911,300 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
افزودن به علاقه مندی ها
911,300 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
2 سخنرانی
15 ساعت
افزودن به علاقه مندی ها
322,000 تومان
داغ
05- برق خودرو
برق خودرو
4
4
1,081,600 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
متوسط
3 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی ها
1,081,600 تومان
ویژه
02- استارت
برق خودرو
4
4
312,000 تومان
4
4 (6)
بدون تجربه قبلی ، این فرصت را خواهید داشت که با استفاده از چارچوب های Hadoop و Spark ، دو نمونه از رایج ترین در صنعت ، نمونه های عملی را مرور کنید....
پیشرفته
1 سخنرانی
2 سعات
افزودن به علاقه مندی ها
312,000 تومان